Aprenentatge basat en casos clínics

Model de formació
centrat en l'estudiant

Treball cooperatiu

Medicina integral i comunitària

Català
Notícies
 • 19.07.2019

  Amb l?objectiu de conèixer l?evolució de la universitat espanyola, la Fundació CYD ha analitzat la variació dels indicadors del seu Rànquing durant el període 2015-19. De les 21 universitats que destaquen per la seva evolució positiva, l?anàlisi menciona la Universitat de Vic ? Universitat Central de Catalunya com la universitat que ha obtingut un creixement més elevat en 7 dels 13 indicadors seleccionats per fer aquesta avaluació global del sistema universitari espanyol. El període seleccionat per a l?anàlisi abasta els últims cinc anys i inclou les 60 universitats que han participat des de la 2a a la 6a edició del Rànquing CYD. D?aquestes universitats, 43 són públiques i 17 són privades, i representen el 74% del total de les 81 universitats espanyoles que imparteixen graus. Per fer l?estudi s?han seleccionat els 13 indicadors que s?han mantingut durant aquests 5 anys sense modificacions metodològiques i en els quals totes les universitats seleccionades tenen informació anual durant aquest període. Els indicadors en qüestió són: fons externs de recerca (liquidats), publicacions per professor, impacte normalitzat de les publicacions, publicacions altament citades, publicacions interdisciplinàries, fons privats, publicacions amb empreses, patents concedides per professor, publicacions citades en patents, professorat estranger, publicacions internacionals, publicacions regionals i fons d?investigació regionals. Publicacions per professor i publicacions internacionals La UVic-UCC destaca especialment en l?indicador de publicacions per professor, que ha crescut un 37,65% quan el creixement de les universitats participants es troba en el 3,07% de mitjana. També és la que més ha crescut en publicacions internacionals amb un 18,31%, quan la mitjana es troba en el 4,07%. Per altra banda, en l?indicador de Fons externs de recerca per professor, puja un 36,53%, només per sota de la Universidad de Navarra, quan la mitjana es troba en un 4,79%. Els altres quatre indicadors en què la UVic-UCC progressa significativament son: Professorat extranger, amb un augment del 21,21% quan la mitjana de les universitats és de -4,11%; Publicacions altament citades, amb un increment del 9,48%, quan la mitjana és de -0,5%; Publicacions regionals, amb un augment del 7,58% per sobre dels 4,58% de mitjana; i les Publicacions interdisciplinàries, amb una puja del 5,08%, quan la mitjana és del -0,5%. Per darrere de la UVic-UCC, les universitats que destaquen per la seva evolució positiva són la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Pontificia de Comillas, la Universidad de Navarra, la Universidad Católica de Múrcia i la Universitat de Lleida. El Rànquing CYD es una eina online que compara la qualitat de les universitats espanyoles mitjançant una guia multidimensional que en facilita la interpretació, amb l?objectiu d?ajudar les universitats a millorar el seu rendiment acadèmic i institucional.

 • 18.07.2019

  La professora de la Facultat d?Empresa i Comunicació Anna Sabata serà la nova secretària general de la UVic-UCC en substitució de Maria Àngels Crusellas que ha ostentat el càrrec durant els darrers quatre anys. Per la seva banda, el professor de la Facultat de Ciències i Tecnologia Josep Bau serà el nou vicerector d?internacional, i el professor de la mateixa facultat Josep Ayats serà adjunt de la vicerectora d?Ordenació Acadèmica per a la Formació Contínua agafant el relleu de Joan Masnou que portava nou anys gestionant la internacionalització de la Universitat i tretze de responsable de formació contínua. Tant Bau com Sabata i Ayats començaran el seu mandat el pròxim 1 de setembre després que el Patronat nomenés els dos primers a proposta del rector el divendres 12 de juliol. Baños: ?Els estic profundament agraït? Tant Crusellas com Masnou van sol·licitar a principis d?any deixar els seus càrrecs, però el rector Josep-Eladi Baños els va demanar que continuessin fins a finals de curs. Per a Baños, la seva ajuda i col·laboració durant aquests mesos ha estat ?extraordinàriament valuosa i els estic profundament agraït?. Durant el mandat de Crusellas s?han iniciat canvis importants com la renovació de les Normes d?Organització i Funcionament (NOF) de la UVic-UCC que han de permetre adaptar la Universitat a la nova estructura federativa, l?inici de la implantació de l?administració digital i l?aprovació del segon Pla d?Igualtat de la UVic-UCC. Masnou ha liderat el desenvolupament de la formació contínua fins arribar als 8.000 estudiants i ha guiat el pla d?internacionalització de la UVic-UCC que ha permès ampliar els ajuts a la mobilitat, impulsar la visió internacional i les col·laboracions acadèmiques, obrir programes internacionals a Barcelona, poder comptar, aquest curs 2018-2019, amb un 20,5% d?estudiants estrangers, i situar-nos com la quarta universitat espanyola en concessió de beques de pràctiques Erasmus+.    Canvis imminents El proper mes de setembre es nomenarà el vicerector o vicerectora de Professorat després que Anna Ramon hagi demanat el relleu del càrrec després de dos anys al capdavant d?aquesta àrea que ha impulsat, entre altres, el Pla de Dedicació Acadèmica (PDA) que ha de permetre organitzar i sistematitzar totes les dedicacions i vinculacions laborals vinculades al professorat i al personal investigador de la Universitat. Baños ha agraït ?l?esforç constant i meticulós? de la vicerectora.   La Universitat convocarà de nou la plaça de degà o degana de la Facultat d?Empresa i Comunicació després que s?hagi declarat deserta en primera instància. La degana en funcions, Elisenda Tarrats, mantindrà el càrrec fins que s?esculli la persona adequada per desenvolupar aquesta tasca. La Facultat de Medicina comptarà amb un vicedegà de Docència, Roberto Elosua que amb la seva llarga experiència clínica, de recerca i de docència impulsarà el desplegament del pla d?estudis de la Facultat, que al setembre començarà el seu tercer curs.

 • 12.07.2019

  Els doctors Roberto Elosua, Josep Tabernero i Xavier Gómez-Batiste són els tres nous catedràtics de Ciències Mèdiques i de la Salut vinculats a la Fundació d?Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), l?entitat titular de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic ? Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Els tres catedràtics són doctors amb la màxima acreditació de recerca avançada emesa per l?Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que se suma a la seva llarga trajectòria en docència i recerca d?excel·lència. La comissió acadèmica de selecció va valorar molt positivament els mèrits i requisits dels tres candidats per determinar el Dr. Elosua com a catedràtic d?Epidemiologia, el Dr. Tabernero com a catedràtic d?Oncologia i el Dr. Gómez-Batiste com a catedràtic d?Atenció Pal·liativa. Tots tres s?afegeixen als catedràtics actuals de la Facultat de Medicina, els doctors Bonaventura Clotet, catedràtic de Malalties Infeccioses i Immunitat; Josep-Eladi Baños, catedràtic de Farmacologia Clínica; i Ramon Pujol, degà de la Facultat i catedràtic de Medicina Interna. El Dr. Roberto Elosua és titular d?Epidemiologia. El Dr. Josep Tabernero és titular de l?assignatura d?Oncologia ? Hematologia. El Dr. Xavier Gómez-Batiste, és titular de Medicina Social i Habilitats de Comunicació. El Dr. Ramon Pujol, és titular de l?assignatura d?Exploració Física i Pràctica Clínica. I els doctors Bonaventura Clotet i Josep-Eladi Baños seran responsables de la docència de caràcter transversal en Malaties Infeccioses i Farmacologia Clínca al llarg de tot el grau, des del primer al sisè curs. Les seves aportacions en el pla d?estudis de la Facultat de Medicina permeten incorporar a la docència la seva llarga experiència clínica i de recerca en centres de prestigi de Catalunya.

 • 11.07.2019

  El Consell de Govern de la Universitat de Vic ? Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha aprovat un manifest ?impulsat per la comunitat científica, docent, administrativa i els estudiants? que expressa la preocupació de la institució davant l?escalfament global creixent i s?adhereix a la declaració de l?estat d?emergència climàtica del govern de Catalunya. El document apel·la al punt 13è dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el principi vuitè del Codi Ètic de la Universitat per demanar a les persones, administracions i empreses de la Catalunya central i específicament les que formen part del Patronat de la Fundació Universitària Balmes ?que analitzin a fons quines accions reals i efectives duen i poden dur a terme en els propers anys per disminuir la seva aportació negativa a l?emergència climàtica global?. El text aprovat per unanimitat assegura que ens trobem davant ?una emergència molt real? que implica el treball conjunt des de tots els ?àmbits particulars, institucionals, empresarials, municipals i nacionals per tal de posar fre a les emissions de carboni i l?escalfament global?. Per tot això, el manifest apel·la a ?conscienciar el nostre entorn de l?amenaça a què ens enfrontem com a individus i com a societat si no actuem des d?ara mateix?.   El manifest també inclou un recull d?accions que realitza la Universitat per lluitar contra l?escalfament global. Un és el projecte Ecocampus que treballa per aconseguir unes infraestructures, campus i instal·lacions referents en sostenibilitat i eficiència i que des del 2006 ha aconseguit reduir el consum d?electricitat en un 14%, el del gas en un 3% i el d?aigua en un 11%. A banda, en l?àmbit docent i acadèmic, a la Universitat hi ha dos grups de recerca i quatre càtedres que treballen per diagnosticar i pal·liar l?emergència climàtica. Com a centre del coneixement i la recerca de la Catalunya central i a partir d?aquesta aprovació, la Universitat liderarà un seguit d?accions per assolir una major consciència sobre aquesta problemàtica i proposarà mesures a les institucions pròximes per frenar les emissions i l?esclafament global.   

 • 04.07.2019

  A partir del curs vinent, quan la primera promoció de la Facultat de Medicina  de la UVic-UCC iniciarà el tercer curs del grau, el paper dels centres sanitaris del territori serà cabdal i es farà visible el desdoblament entre les unitats docents de Vic i Manresa. Des de tercer i fins a sisè, l?alumnat es distribuirà a parts iguals entre els campus de Vic i Manresa. Dels 90 estudiants que hi ha per curs, 45 estaran assignats a la Unitat Docent Territorial de Vic, seguiran els estudis a les instal·lacions de Can Baumann i cursaran les pràctiques clíniques als centres de la xarxa assistencial d?Osona, el Ripollès i la Garrotxa: l?Hospital Universitari de Vic, l?Hospital Sant Jaume de Manlleu, l?Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, l?Hospital d?Olot i l?Hospital de Campdevànol, així com als centres d?Atenció Primària d?Osona de l?Institut Català de la Salut i de les EBA Vic Sud i Centelles. L?altra meitat d?alumnes formaran part de la Unitat Docent Territorial de Manresa i seguiran la formació universitària a les instal·lacions d'Althaia. Les pràctiques clíniques les duran a terme als hospitals de Manresa, el Solsonès, Berga, la Cerdanya i Martorell, i a centres d?Atenció Primària de l?ICS. El projecte pedagògic serà únic i cohesionat per a tots els alumnes. L?inici del cicle clínic als centres assistencials Amb l?inici de la formació més clínica, que comença al tercer curs, el contacte amb l?entorn assistencial s?intensificarà amb les assignatures d?Exploració Física i Pràctica Clínica. Les pràctiques que inclou el Pla d'Estudis s'estructuren en dues modalitats. Les pràctiques intensives són de tipus generalista o de patologia general i tenen una durada concentrada de sis setmanes ?del 15 d?octubre al 27 de novembre en el cas del 2019?, durant les quals l?alumne s?integra plenament en el dia a dia d?un servei en un determinat centre. Les pràctiques específiques, en canvi, són més curtes i s'associen a les assignatures sobre especialitats concretes ?començant per Cardiovascular a partir de desembre?, i s?alternaran fins acabar el curs amb els continguts més teòrics. Com s'hauran d'implicar els professionals en la docència? La Unitat Docent Territorial de Vic tindrà com a coordinadora la Dra. Núria Roger, directora de Transferència de Coneixement del Consorci Hospitalari de Vic i cadascun dels centres que participaran en la formació tindran un ?referent de docència?, responsable de coordinar les pràctiques; una sèrie de ?col·laboradors docents? que guiaran l?estada dels alumnes, a més de ?professionals de suport a les pràctiques? que participaran de manera puntual en la docència. Tots els professionals que estaran en contacte amb els alumnes hauran de tenir una sèrie de competències docents i conèixer la metodologia de la Facultat, els objectius de l'estada i el sistema d'avaluació. (A la foto, representants dels centres formadors de la Unitat Docent Territorial de Vic).

 • 26.06.2019

  Ahir es va celebrar a l'Aula Magna de la UVic la cerimònia de lliurament dels Premis als millors treballs de recerca d?estudiants de batxillerat, que enguany arriba a la 21 edició. En l'edició d'enguany s?hi van presentar 177 treballs, 16 més que l'any anterior, provinents de 141 centres de 35 comarques diferents. En total es van premiar 35 treballs i es van repartir 12.000 euros en premis. L'objectiu del certamen, un dels mes antics i consolidats de Catalunya en el seu gènere, és promoure i incentivar la vocació científica i el gust per fer recerca en els futurs estudiants universitaris, tot premiant-los la feina ben feta. Les comarques que més treballs han presentat són Osona i el Vallès Oriental amb 13 treballs cadascuna, seguides del Segrià i el Bages (11) i el Gironès (10). És destacable també  la participació per primera vegada de centres de la Conca de Barberà i el Tarragonès. Els premis es divideixen en cinc categories: Premi Bon Preu, dotat amb 2.000 euros, als millors treballs en l'àmbit de les Ciències Socials i Humanitats; Fundació Caixa d'Enginyers, dotat amb 3.000 euros, als millors treballs en l'àmbit de les Ciències; Premi Eumo_DC, dotat amb 2.000 euros, als millors treballs en l'àmbit de les arts; Premi específic Osona contra el Càncer, dotat amb 4.000 euros, i el Premi específic Institut Català de les Dones, dotat amb 1.000 euros, als millors treballs sobre perspectiva de gènere, aportacions de les dones al món dels sabers, prevenció de violències masclistes i igualtat d?oportunitats entre dones i homes. L'acte de lliurament, celebrat ahir, va ser conduït un any més pel professor de la Facultat d?Empresa i Comunicació, Enric Casulleras, i presidit pel vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement, Jordi Collet. En nom de les entitats patrocinadores hi van assistir el director d'Operacions del Grup Bonpreu, Joan Sabartés; el director general d'Eumo_DC, Jordi Cano; el director de l'oficina de Vic de la Fundació Caixa d?Enginyers, Enric Prat; el vicepresident d?Osona Contra el Càncer, Eduard Batiste-Alentorn; i la presidenta de l?Institut Català de les dones, Núria Balada. Consulta la llista de guardonats. Galeria de fotografies dels  premiats. Vídeo de la cerimònia.

1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6