Portal de Transparència

El Portal de la Transparència de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) publica la informació prevista a la normativa sobre transparència, accés a la informació i bon govern.

S’actualitza periòdicament a mesura que les dades i documents estan disponibles.

Data de la darrera actualització: febrer 2021

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte