Programes de doctorat

El professorat de la Facultat de Medicina dirigeix tesis doctorals en el marc dels programes de doctorat que gestiona l'Escola de Doctorat de la UVic-UCC.

A continuació es relacionen els programes de doctorat de la UVic-UCC vinculats als àmbits d’especialització de l’activitat investigadora del professorat de la Facultat de Medicina:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte