Roberto Elosua, Josep Tabernero i Xavier Gómez-Batiste, nous catedràtics de Medicina

Roberto Elosua, Josep Tabernero i Xavier Gómez-Batiste, nous catedràtics de Medicina

La Facultat de Medicina de la UVic-UCC comptarà a partir del proper curs amb sis catedràtics, tres dels quals ja tenien aquesta condició i tres més que s'han incorporat després d'una convocatòria de promoció interna de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Els doctors Roberto Elosua, Josep Tabernero i Xavier Gómez-Batiste són els tres nous catedràtics de Ciències Mèdiques i de la Salut vinculats a la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), l’entitat titular de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Els tres catedràtics són doctors amb la màxima acreditació de recerca avançada emesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que se suma a la seva llarga trajectòria en docència i recerca d’excel·lència.

La comissió acadèmica de selecció va valorar molt positivament els mèrits i requisits dels tres candidats per determinar el Dr. Elosua com a catedràtic d’Epidemiologia, el Dr. Tabernero com a catedràtic d’Oncologia i el Dr. Gómez-Batiste com a catedràtic d’atenció pal·liativa.

Tots tres s’afegeixen als catedràtics actuals de la Facultat de Medicina: els doctors Bonaventura Clotet, catedràtic de Malalties Infeccioses i Immunitat; Josep-Eladi Baños, catedràtic de Farmacologia Clínica; i Ramon Pujol, degà de la Facultat i catedràtic de Medicina Interna.

El Dr. Roberto Elosua és titular d’Epidemiologia. El Dr. Josep Tabernero és titular de l’assignatura d’Oncologia – Hematologia. El Dr. Xavier Gómez – Batiste, és titular de Medicina Social i Habilitats de Comunicació. El Dr. Ramon Pujol, és titular de l’assignatura d’Exploració Física i Pràctica Clínica. I els doctors Bonaventura Clotet i Josep-Eladi Baños seran responsables de la docència de caràcter transversal en Malaties Infeccioses i Farmacologia Clínca al llarg de tot el grau, des del primer al sisè curs.

Les seves aportacions en el pla d’estudis de la Facultat de Medicina, permeten incorporar a la docència la seva llarga experiència clínica i de recerca en centres de prestigi de Catalunya.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte