Skip to main content

Programa de Preparació del MIR

Graduació

T'ajudem a superar els grans reptes

El Programa de Preparació del MIR és un programa pioner que el curs 2020-2021 va posar en marxa la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i que es porta a terme de manera integral des de primer curs fins a sisè. El seu objectiu és ajudar els estudiants durant els sis anys del grau a guanyar seguretat, de manera que en l’etapa de preparació de l’examen un cop graduats i a l’hora d’afrontar el MIR puguin fer-ho amb la màxima confiança.

Objectius del programa:

  • Entrenar la tècnica de l'examen
  • Acomplir els objectius amb temari específic, exàmens, seminaris i tutories
  • Donar confiança als estudiants a l'hora de fer l'examen MIR
  • Integrar-hi el model pedagògic de la UVic-UCC

Característiques del programa

Els estudiants practiquen, progressivament, des de primer curs el format d’examen d’elecció múltiple (test), molt semblant a la prova del MIR. D’aquesta manera s’aconsegueix que l’alumnat s'habituï al tipus de preguntes i als raonaments que hauran de fer en aquell moment.

La tècnica de l’examen es practica al llarg del grau, però de manera més intensiva a mesura que s’acosta el sisè curs. Es treballa amb preguntes reals del MIR que es relacionen amb l’assignatura que facin els estudiants en aquell moment. Així, els estudiants veuen de quina manera es pregunta aquell tema al MIR i els professors poden detectar les mancances individuals de cadascú i ajudar a solucionar-les.

El model docent que aplica la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, basat en l'anàlisi de casos clínics i la interpretació de dades clau, s'apropa cada vegada més al model canviant del MIR, on cada vegada més s’incorporen preguntes de “vinyeta clínica” en les quals es demana el raonament i anàlisi clínica de l’estudiant.

Un comitè assessor

El programa compta amb un comitè assessor format per quatre doctors i docents que s'encarreguen d'adaptar el programa any rere any tenint en compte els canvis que s'apliquen al MIR, de manera que els estudiants es formen amb la màxima rigorositat i actualització.

La coordinadora del programa és Irene Veganzones, metgessa de família rural de Sarrià de Ter (Girona) i professora de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. Graduada en Medicina per la Universitat de Barcelona-Bellvitge, es va especialitzar en medicina familiar i comunitària i ha treballat durant set anys com a tutora i professora de l'Acadèmia AMIR, de preparació per a la prova d'accés a la formació especialitzada.

La importància del MIR

Prop del 95% dels graduats en Medicina a l’Estat espanyol volen ser metges assistencials, i, per tant, la pràctica globalitat d’estudiants han de superar la prova per aconseguir-ho. El gener del 2020 es van presentar a l’examen MIR 16.000 aspirants per a un total de 7.000 places (1,6 aspirants per plaça) que es jugaven el 90% de la nota en un sol dia, ja que l’expedient del grau només computa un 10%. El fet d’haver-se familiaritzat amb aquest tipus de preguntes durant els darrers anys, farà que adquireixin habilitats i a la vegada confiança en sí mateixos per al dia de l’examen.

 

No trobes el que busques?

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte