El 2017 la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) neix amb una decidida vocació internacional i un model pedagògic innovador que situa el pacient al centre de tot el procés de formació dels metges, i es proposa dotar els alumnes de la sensibilitat i les habilitats necessàries per a la recerca en l’àmbit mèdic ja des de la formació de grau.

Vicedegana de recerca: Dra. Marta Otero Viñas

L'estructura bàsica de desenvolupament de les activitats de recerca, transferència de coneixement i divulgació científica que porta a terme el professorat de la Facultat de Medicina es vehicula a través dels grups de recerca i les càtedres, seguint l’estructura organitzativa de la UVic-UCC. L’activitat investigadora del professorat del grau en Medicina es desenvolupa en les instal·lacions dels diferents campus de la UVic-UCC, i en estreta vinculació amb les institucions assistencials del territori amb qui la Facultat de Medicina té acords de col·laboració per esdevenir un agent facilitador de l’ecosistema de recerca i innovació en l’àmbit de la salut i biomèdic.

Per tal de contribuir a la millora del sistema sanitari i social, l’activitat investigadora de la Facultat de Medicina es desenvolupa en el marc dels grups de recerca i càtedres que treballen per donar resposta als reptes següents:

  • Educació mèdica: per garantir una constant adaptació de la formació mèdica per donar resposta a les necessitats actuals i futures de la població.
  • Organitzatiu: eHealth (revisió i millora dels models i serveis assistencials a través de l’ús de les noves tecnologies per avançar cap a una medicina personalitzada).
  • Social: envelliment i cronicitat.
  • Econòmic/Gestió sanitària: augment de la pressió sobre els recursos públics que posen en risc la sostenibilitat del sistema.
  • Tecnològic: disseny de  noves teràpies i fàrmacs per afrontar malalties com la sida i malalties relacionades, i altres malalties relacionades amb l’envelliment de la població.

Amb la posada en marxa de la Facultat de Medicina s'ha elaborat un pla per dinamitzar l'activitat investigadora com a un dels àmbits prioritaris de desenvolupament del professorat de la Facultat. Aquest pla té per objectiu la generació de coneixement que ha de permetre incrementar la visibilitat i la notorietat de l'activitat acadèmica en l'àmbit mèdic de la UVic-UCC i desenvolupar acords de cooperació amb institucions assistencials i empreses per tal de contribuir a la transferència de coneixement, el desenvolupament regional, i el prestigi nacional i internacional.

Català