• Descripció
  • Informació general
  • Accés, admissió i matrícula
  • Organització

Cures Integrals i Serveis de Salut

El Programa de doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut és un programa interuniversitari de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, la Universitat de Lleida, la Universitat de Jaén i el Instituto de Salud Carlos III.

L'àmbit de producció científica, en concordança amb els grups de recerca que el constitueixen, se centra a valoritzar l'àmbit de les cures i fer visible la seva obertura multidisciplinària.

 

Centre
Escola de Doctorat
Coordinació del programa de doctorat

Dr. Joan Carles Casas Baroy

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat

Dr. Joan Carles Casas, Dr. Pedro L. Pancorbo, Dra. Montserrat Gea, Dra. Mayte Moreno

Subcomissió acadèmica local

President: Dr. Joan Carles Casas Baroy
Vocals: Dr. Eudardo Kanterewicz Binstock, Dr. Salvador Simó Algado, Dra. Paola Galbany Estragués

Llengua d'impartició
Català,Espanyol,Anglès
Places
15