• Descripció
  • Informació general
  • Accés, admissió i matrícula
  • Organització

Ciències Experimentals i Tecnologies / Experimental Sciences and Technology

El programa de doctorat en Ciències Experimentals i Tecnologies / Experimental Sciences and Technology de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es regeix pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat i està adaptat a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

S'entén per doctorat el tercer cicle d'estudis universitaris oficials que porten a l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat.

Centre
Escola de Doctorat
Coordinació del programa de doctorat

Dr. Joan Bertran Comulada

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat

President: Dr. Joan Bertran
Vocals: Dr. Lluís Benejam i Dr. Pere Martí

Llengua d'impartició
Català,Espanyol,Anglès
Places
10