L’estructura bàsica de desenvolupament de les activitats de recerca, transferència de coneixement i divulgació científica que porten a terme el professorat de la Facultat de Medicina és els grups de recerca. Cal destacar que a l’inici del curs 2017/18, més del 60 % del professorat de la Facultat de medicina és membre actiu d’algun grup de recerca de la UVic-UCC (Campus Vic i Campus Manresa). A continuació es relacionen els grups de recerca de la UVic-UCC que són participats per professorat de la Facultat de Medicina:

Ciències

Salut

Socials

Enginyeries

   

Per a més informació sobre la producció científica del professorat consulta el portal de recerca: URecerca (Seleccionar el desplegable 'Departament' - 'Medicina')

 

Català