La Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut convoca:

UVic-UCC Treballa amb nosaltres
Perfil Període de sol·licituds
PDI Associat amb titulació, experiència i coneixements en Anatomia humana 02.11.17 - 16.11.17

Convocatòries resoltes

Convocatòries i resultats dels processos selectius de personal docent i investigador (PDI)

Convocatòries i resultats dels processos selectius de personal d’administració i serveis (PAS)